Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Ý nghĩa của báo cáo này
199 views

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Ý nghĩa của báo cáo này muốn thể hiện điều gì? cũng như cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ thế nào? Cùng https://luong.vn/ tìm hiểu ngay sau đây nhé.

1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement) là một báo cáo tài chính quan trọng trong kế toán tài chính của một công ty hoặc tổ chức. Báo cáo này thể hiện các dòng tiền tương ứng với các hoạt động kinh doanh của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp đánh giá mức độ sinh lời và khả năng thanh toán nợ của công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì 1

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành 3 phần chính:

– Hoạt động kinh doanh (Operating Activities): Bao gồm các dòng tiền thu và chi phát sinh từ hoạt động kinh doanh chính của công ty, ví dụ như tiền thu từ bán hàng, tiền trả cho nhà cung cấp, tiền lương cho nhân viên, tiền thuế, tiền chi cho quảng cáo, tiền chi cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm,…

– Hoạt động đầu tư (Investing Activities): Bao gồm các dòng tiền thu và chi phát sinh từ hoạt động đầu tư của công ty, ví dụ như tiền thu từ bán tài sản, tiền chi để mua tài sản mới, tiền chi cho đầu tư vào công ty khác,…

– Hoạt động tài chính (Financing Activities): Bao gồm các dòng tiền thu và chi phát sinh từ hoạt động tài chính của công ty, ví dụ như tiền thu từ phát hành cổ phiếu, tiền chi để trả lãi và trả nợ, tiền chi để mua lại cổ phiếu của công ty,…

Tổng cộng của các dòng tiền trong các phần trên sẽ được tính để xác định sự thay đổi của số tiền mặt của công ty trong khoảng thời gian đó. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường được đưa vào báo cáo tài chính hàng quý hoặc hàng năm của công ty.

2. Làm thế nào có thể lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Để lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cần thực hiện các bước sau:

Thu thập thông tin tài chính: Cần thu thập thông tin về các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của công ty trong khoảng thời gian cụ thể. Các thông tin này bao gồm báo cáo tài chính, sổ cái, báo cáo công nợ khách hàng, báo cáo công nợ nhà cung cấp,…

– Xác định các khoản tiền trong báo cáo: Cần xác định các khoản tiền đang có trong công ty, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đầu tư tài chính ngắn hạn,…

– Phân loại các dòng tiền: Cần phân loại các dòng tiền tương ứng với các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của công ty, theo các mục tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Tính toán các dòng tiền: Cần tính toán các dòng tiền tương ứng với các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của công ty.

– Tổng hợp báo cáo: Sau khi tính toán các dòng tiền, cần tổng hợp báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm các phần chính như: Hoạt động kinh doanh, Hoạt động đầu tư và Hoạt động tài chính.

– So sánh và phân tích: Cuối cùng, cần so sánh và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá mức độ sinh lời và khả năng thanh toán nợ của công ty trong khoảng thời gian đó.

Lưu ý rằng lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một quá trình phức tạp và yêu cầu các kỹ năng tài chính và kiến thức về kế toán. Do đó, nếu bạn không có kinh nghiệm hoặc kiến thức cần thiết, nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia hoặc nhân viên kế toán chuyên nghiệp để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của báo cáo.

3. Cách đọc và phân tích bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Để đọc và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ (CCTT), cần chú ý các thành phần chính của báo cáo sau đây:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì 2

– Luồng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: Phần này bao gồm tất cả các lưu chuyển tiền tệ liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, bao gồm cả tiền thu từ bán hàng, tiền chi trả cho người cung cấp và tiền trả cho nhân viên.

– Luồng tiền từ hoạt động đầu tư: Phần này bao gồm các lưu chuyển tiền tệ liên quan đến các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, bao gồm cả tiền thu từ việc bán tài sản cố định và tiền chi cho việc mua tài sản cố định.

– Luồng tiền từ hoạt động tài chính: Phần này bao gồm các lưu chuyển tiền tệ liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, bao gồm cả tiền thu từ việc phát hành cổ phiếu mới và tiền chi trả cho việc trả lãi vay và cổ tức.

– Biến động dòng tiền: Phần này bao gồm sự thay đổi của tiền và các tương đương tiền mặt của doanh nghiệp trong kỳ tài chính được báo cáo. Nó cho biết mức độ tăng hoặc giảm của tiền mặt của doanh nghiệp trong kỳ tài chính.

Các chỉ số quan trọng để phân tích trong báo cáo CCTT bao gồm:

– Luồng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh chính của nó.

– Khả năng thanh toán: Nó phản ánh khả năng của doanh nghiệp trả các khoản nợ trong tương lai.

– Chi phí vốn: Báo cáo CCTT cung cấp thông tin về chi phí vốn của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh chính và hoạt động đầu tư, giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

– Hoạt động đầu tư: Phần này cung cấp thông tin về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, giúp đánh giá năng lực đầu tư của do

Xem thêm: Đáo hạn phái sinh là gì? Có những hình thức đáo hạn phái sinh nào

Xem thêm: Bơm tiền là gì? Vai trò và mục đích của việc bơm tiền là gì

Trên đây là chia sẻ về câu hỏi báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Vai trò và mục đích là gì. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về vốn cổ phần. Để cập nhật thêm những kiến thức tài chính – chứng khoán thú vị, hãy ghé thăm chuyên trang chúng tôi thường xuyên nhé!

Copyright © 2019 by Lương: SXMB | xo so mien bac hom nay | lich thi dau bong da hom nay | lich thi dau bong da ngoai hang anh | ket qua bong da| xo so mien bac | lịch âm | xem tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm sinh | XSMB thu 4