Nợ ngắn hạn là gì? Cách tính nợ ngắn hạn như thế nào
183 views

Đối với mỗi công ty hay doanh nghiệp thì nợ ngắn hạn là một thông tin khá quan trọng để cân đối kế toán. Vậy nợ ngắn hạn là gì? Cách tính nợ ngắn hạn như thế nào? Hãy cùng https://luong.vn/ tìm hiểu rõ hơn về chỉ số nợ ngắn hạn ngay sau đây nhé.

1. Nợ ngắn hạn là gì

Nợ ngắn hạn là các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả lại trong thời gian ngắn hơn 1 năm kể từ ngày tài khoản cuối cùng. Các khoản nợ này thường bao gồm các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp, khoản nợ phát sinh từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ mà chưa được thanh toán, các khoản nợ thuế phải nộp trong năm tài chính hiện tại, các khoản nợ trả lương và các khoản nợ khác có kỳ hạn trả lại trong vòng 1 năm.

Nợ ngắn hạn là gì? Cách tính nợ ngắn hạn như thế nào 1

Nợ ngắn hạn thường được xem là nợ tạm thời, không gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nếu được quản lý tốt. Tuy nhiên, nếu không quản lý tốt, nợ ngắn hạn có thể dẫn đến tình trạng thanh khoản khan hiếm, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ này.

Việc quản lý nợ ngắn hạn cũng rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng các khoản nợ này được thanh toán đúng hạn để tránh mất uy tín trên thị trường, đồng thời tăng cường sức mạnh tài chính và tiếp tục phát triển kinh doanh.

2. Công thức tính nợ ngắn hạn

Công thức tính nợ ngắn hạn của một doanh nghiệp là:

Nợ ngắn hạn = Tổng các khoản nợ phải trả trong vòng 1 năm

Các khoản nợ phải trả trong vòng 1 năm bao gồm các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp, khoản nợ phát sinh từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ mà chưa được thanh toán, các khoản nợ thuế phải nộp trong năm tài chính hiện tại, các khoản nợ trả lương và các khoản nợ khác có kỳ hạn trả lại trong vòng 1 năm.

Tổng các khoản nợ phải trả này thường được thể hiện trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là trong phần Bảng cân đối kế toán. Việc quản lý nợ ngắn hạn là rất quan trọng để đảm bảo thanh khoản và sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, giúp tăng cường uy tín và đáp ứng được các nhu cầu tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp.

3. Các quy định về nợ ngắn hạn là gì

Các quy định về nợ ngắn hạn được quy định trong luật kế toán Việt Nam và các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Sau đây là một số quy định chính về nợ ngắn hạn:

Nợ ngắn hạn là gì? Cách tính nợ ngắn hạn như thế nào 3

Thời hạn nợ ngắn hạn

Theo luật kế toán, nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong vòng 1 năm kể từ ngày tài khoản cuối cùng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, như khi các khoản nợ được chuyển đổi sang nợ dài hạn, thời hạn nợ ngắn hạn có thể được kéo dài.

Đánh giá và quản lý nợ ngắn hạn

Các doanh nghiệp phải thường xuyên đánh giá và quản lý các khoản nợ ngắn hạn để đảm bảo thanh toán đúng hạn và tránh tình trạng thanh khoản khan hiếm.

Tài khoản thanh toán nợ ngắn hạn

Các doanh nghiệp cần có tài khoản thanh toán nợ ngắn hạn để đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

Giải trình và báo cáo về nợ ngắn hạn

Các doanh nghiệp cần giải trình và báo cáo chi tiết về các khoản nợ ngắn hạn trong báo cáo tài chính để đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng có quy định về giới hạn nợ ngắn hạn đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng, nhằm đảm bảo an toàn và ổn định hệ thống tài chính.

4. Một số khoản được tính là nợ ngắn hạn

Các khoản được xếp vào nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm các khoản nợ phải trả trong vòng một năm kể từ ngày tài khoản cuối cùng. Các khoản này bao gồm:

Nợ phải trả cho nhà cung cấp

Đây là các khoản nợ phải trả cho các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, nguyên vật liệu, quyền sử dụng tài sản, v.v.

Nợ phát sinh từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đây là các khoản nợ phát sinh từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ mà chưa được thanh toán hoặc thanh toán chưa đầy đủ.

Nợ thuế phải nộp trong năm tài chính hiện tại

Đây là các khoản nợ thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong năm tài chính hiện tại.

Nợ trả lương và các khoản nợ khác có kỳ hạn trả lại trong vòng 1 năm

đây là các khoản nợ phải trả lương cho nhân viên, các khoản nợ khác có kỳ hạn trả lại trong vòng 1 năm, chẳng hạn như các khoản nợ vay ngắn hạn, các khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh, v.v.

Nợ vay ngắn hạn

đây là các khoản nợ mà doanh nghiệp vay ngắn hạn từ các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các cá nhân hoặc các tổ chức khác.

Xem thêm: Chi phí cố định là gì? Cách tính khoản chi phí này ra sao

Xem thêm: Lạm phát là gì? Nguyên nhân & biện pháp khắc phục hiệu quả

Tất cả các khoản nợ trên đều được phân loại và báo cáo trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, giúp người quản lý và các bên liên quan hiểu rõ hơn về tình hình nợ của doanh nghiệp.

Copyright © 2019 by Lương: SXMB | xo so mien bac hom nay | lich thi dau bong da hom nay | lich thi dau bong da ngoai hang anh | ket qua bong da| xo so mien bac | lịch âm | xem tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm sinh | XSMB thu 4