Phân công lại các cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp tại Nghệ An
932 views

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh quy định về việc phân công quản lý thuế của cơ quan thuế cấp tỉnh, cấp huyện đối với doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bao gồm các trường hợp: Thành lập mới; Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp); Thay đổi địa chỉ trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đối tượng áp dụng quyết định này gồm: Cơ quan thuế (Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế cấp huyện); Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.
Cụ thể là, Cục Thuế quản lý các doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT do nhà đầu tư thành lập để thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý công trình dự án và để thực hiện dự án khác theo quy định của pháp luật về đầu tư; Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành; Doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn (như thủy điện, bưu chính, viễn thông…); doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản; Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu thường xuyên; Doanh nghiệp có số vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên.
Chi cục Thuế các huyện, thành phố, thị xã quản lý các doanh nghiệp còn lại có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và áp dụng đến hết ngày 31/12/2016.

Nguồn: Cơ quan quản lý thuế Nghệ An

Copyright © 2019 by Lương: SXMB | xo so mien bac hom nay | lich thi dau bong da hom nay | lich thi dau bong da ngoai hang anh | ket qua bong da| xo so mien bac | lịch âm | xem tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm sinh | XSMB thu 4